Кафедралар мен мектептер

Кафедралар мен мектептер



 
Клиникалық емес кафедралар


Клиникалық кафедралар

Неврология кафедрасы

Гериатрия курсымен ішкі аурулар кафедрасы

Гастроэнтерология, Эндокринология, ревматология және пульмонология курстары бар ішкі аурулар кафедрасы

№1 ішкі аурулар кафедрасы

№4 ішкі аурулар кафедрасы

Кардиология кафедрасы

Жұқпалы аурулар және клиникалық эпидемиология кафедрасы

Фтизиатрия кафедрасы

Клиникалық фармакология кафедрасы

Онкология кафедрасы

Аллергология, иммунология, гематология және эндокринология курстары бар балалар аурулары кафедрасы

№ 2 Балалар аурулары кафедрасы

Балалар аурулары кафедрасы кардиоревматология және гастроэнтерология курсымен

Балалар жұқпалы аурулары кафедрасы

Неонатология бөлімі

Хирургиялық аурулар, бариатикалық хирургия және нейрохирургия кафедрасы

№2 хирургиялық аурулар кафедрасы

№3 хирургиялық аурулар кафедрасы

Балалар хирургиясы кафедрасы

Кардиология бөлімі

Урология және андрология кафедрасы

Травматология және ортопедия кафедрасы

Көз ауруларының кафедрасы

№1 Анестезиология және қарқынды терапия кафедрасы

Анестезиология және интенсивті терапия №2 кафедрасы

Балалар анестезиологиясы, реанимация және шұғыл медициналық көмек кафедрасы

№1 Акушерия және гинекология кафедрасы

№2 акушерия және гинекология кафедрасы

«№1 Отбасылық медицина» кафедрасы

№2 отбасылық медицина кафедрасы

№3 Отбасылық медицина кафедрасы

Дәлелді медицина курсы бар жалпы дәрігерлік тәжірибе кафедрасы

Патологиялық анатомия кафедрасы

Сот медицинасы кафедрасы

Академик Ж.Х. Хамзабаев атындағы радиология кафедрасы

Радиология және ядерлік медицина кафедрасы

Зертханалық медицина кафедрасы

Терапиялық және хирургиялық стоматология кафедрасы

Ортопедиялық стоматология және балалар стоматологиясы кафедрасы

Дерматовенерология және дерматокосметология кафедрасы

Психиатрия және наркология кафедрасы

ЛОР аурулары кафедрасы

Мейіргер ісі кафедрасы

«Медицина негіздері» кафедрасы

Реабилитология және спорттық медицина кафедрасы

Клиникалық психология кафедрасы



© 2022, Астана медицина университеті
Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі 49а
тел.: +7 (7172) 53 94 47; +7 700 153 94 47
Яндекс.Метрика