Резидентура мектебі

Резидентура мектебі

Басшылық
Елубаева Марал Қуандыққызы
Декан

Кадрлық құрам

Тарихы:

Резидентура мектебі 2022 жылдың тамызында интернатура және резидентура орталығын қайта құру арқылы құрылды. Резидентура мектебі кафедралардың ЖОО департаменттерімен өзара іс-қимылын ұйымдастыратын және резидентураның білім беру бағдарламаларын іске асыратын кафедралардың оқу процесін үйлестіретін құрылымдық бөлімше болып табылады.

Мақсаты: 

денсаулық сақтау саласын медициналық кадрлармен қамтамасыз ету мақсатында резидентурада жоғары білікті мамандарды даярлау.

Негізгі міндет жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыруға және резидентура тыңдаушыларының практикалық даярлығын жақсартуға, кәсіптік деңгейін және олардың дербес дәрігерлік қызметке дайындық дәрежесін арттыруға бағытталған білім беру процесін ұйымдастыру болып табылады.

Қызметі:

Резидентура мектебінің негізгі қызметі оқу процесін жоспарлау, ұйымдастыру, мониторингілеу және бақылау, резиденттерге оқыту мәселелері бойынша ақпараттық-анықтамалық кеңес беру, отырыстарда білім беру қызметінің сапасын және мәселелерін жүйелі түрде қарау, талдау жүргізу, түзету,  алдын алу іс-әрекеттерін қабылдау, процестерді жақсарту бойынша ұсынымдар, болып табылады.

Нормативтік-регламенттеуші құжаттар:

"Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңы https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_;

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы №410-V Заңы https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410;

"Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу және мөлшерлеу қағидалары" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 116 қаулысы https://adilet.zan.kz/rus/docs/P080000116_;

Мөр ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 "жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары" бұйрығы https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021915;

Мөр "Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру Қағидалары" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығы https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100006976;

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 4 шілдедегі № бұйрығы ҚР ДСМ-63" Денсаулық сақтау саласындағы білім беру деңгейлері бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарды бекіту туралы " https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028716;

"Денсаулық сақтау саласындағы мамандықтар мен мамандандырулар номенклатурасын, Денсаулық сақтау қызметкерлері лауазымдарының номенклатурасы мен біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 21 желтоқсандағы №ҚРДСМ-305/202 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 677 бұйрығы " техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білім алушыларға қалааралық темір жол және автомобиль көлігінде қысқы және жазғы каникул кезеңінде өтемақы төлеу жолымен жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз ету қағидалары (бұдан әрі такси)" https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012894.

Байланыс:

Мекен-жайы: Астана қ., Бейбітшілік к-сі, 49а,

51 ғимарат, 3 қабат, 212 кабинет

Тел:  8-717-2-539445 (ішкі. 220)

Тізімге оралу
© 2022, Астана медицина университеті
Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі 49а
тел.: +7 (7172) 53 94 47; +7 700 153 94 47
Яндекс.Метрика