НАО «Медицинский университет Астана»

БИН 080940008218

Кбе 16, кнп 861

ИИК KZ066010111000096257 (KZT)

в АО «Народный банк Казахстана»

БИК HSBKKZKX 

© 2022, Астана медицина университеті
Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі 49а
тел.: +7 (7172) 53 94 47; +7 700 153 94 47
Яндекс.Метрика