Стратегиялық даму және жобалық басқару орталығы

Стратегиялық даму және жобалық басқару орталығы

Басшылық
Уримов Руслан Мухтарович
Орталық басшысы

Кадрлық құрам

Құрылу тарихы

Стратегиялық даму орталығы Университеттің Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 24 шілдедегі №9 шешімімен бекітілген ұйымдық құрылымға сәйкес 2019 жылғы шілдеде құрылды.

Университеттің 2022-2026 жылдарға арналған жаңа даму стратегиясының қабылдануына, сондай-ақ функционалдығының кеңеюіне байланысты орталық университеттің Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген 2022 жылғы 30 мамырдағы № 17 ұйымдық құрылымға сәйкес стратегиялық дамыту және жобалық басқару орталығы болып реформаланды.

Негізгі міндеттер

·        Даму стратегиясын, сондай-ақ Университет қызметінің негізгі салаларының дамуы мен жұмыс істеуін айқындайтын басқа да стратегиялық құжаттарды дайындау, әзірлеу және енгізу жөніндегі жұмысты ұйымдастыру;

·        Даму стратегиясының нысаналы индикаторларына қол жеткізуді мониторингілеу және талдау;

·        Даму стратегиясын және қызметтің негізгі көрсеткіштерін іске асыруды ақпараттық және талдамалық сүйемелдеу;

·        Университеттің стратегиялық даму жүйесін жетілдіру;

·        Университеттің операциялық жоспарлауын әзірлеуде, бекітуде және енгізуде әдіснамалық сүйемелдеу;

·        Операциялық жоспардың негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізуді мониторингілеу және талдау;

·        Регламенттерді айқындау және әзірлеуді әдістемелік сүйемелдеу, сондай-ақ жобаларды іске асыру мониторингі.

Қызмет

·      Университеттің даму стратегиясын айқындау және әзірлеу және оның орындалуы бойынша есепті дайындау, сондай-ақ оны түзету жөніндегі жұмысты жүргізу;

·      Университеттің құрылымдық бөлімшелерімен және алқалы органдарымен стратегиялық мәселелер бойынша өзара іс-қимыл жасау;

·      Университеттің Даму стратегиясының жобасын (өзгерістер мен толықтыруларды) Университет Басқармасының, Университеттің Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау және тәуекелдерді басқару комитетінің қарауына ұсыну, оны кейіннен Университеттің Директорлар кеңесі бекітеді;

·      Университетте және Орталық қызметінің жекелеген түрлері бойынша негізгі стратегиялық мақсаттардың іске асырылуын талдау;

·      Университеттік индикаторларын және даму стратегиясын іске асыру жөніндегі шараларға қол жеткізуге бағытталған қызметті жоспарлау;

·      Университет Басқармасы Мүшелерінің қызметтің негізгі көрсеткіштерінің карталарын (бұдан әрі - ҚТК карталарын) және университеттің құрылымдық бөлімшелерінің тиімділігінің негізгі көрсеткіштерін (бұдан әрі – KPI) әзірлеуге және бекітуге дайындауға қатысу;

·      Университеттің басқарма мүшелері мен Университеттің құрылымдық бөлімшелерінің KPI және ҚТК карталарының нысаналы мәндерінің орындалуы туралы есепті дайындауды жүзеге асыру;

·      Университеттің Операциялық жоспарын әзірлеу, бекітуге дайындау және іске асыру мониторингі;

·      жаңа жобаларды іске қосу, жобалардың бақылау нүктелерінің мониторингі;

·      аяқталған жобалардың нәтижелерін ұйым қызметіне енгізу;

·      Университеттің құрылымдық бөлімшелерінің қызметін жоспарлау және есептілік процестеріне мониторинг және бақылау жүргізу;

·      өз құзыреті шегінде Университеттің құрылымдық бөлімшелерінің қызметіне салыстырмалы талдау жүргізу.

Байланыс деректері

Астана қаласы, Бейбітшілік 49А көшесі, корпус 53, 3 қабат, кабинет 309.

Жұмыс тел.: 8 (7172) 53-95-27, ішкі ном.: 233

Тізімге оралу
© 2022, Астана медицина университеті
Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі 49а
тел.: +7 (7172) 53 94 47; +7 700 153 94 47
Яндекс.Метрика