Ғылыми-зерттеу қызметін дамыту орталығы

Ғылыми-зерттеу қызметін дамыту орталығы

Басшылық
Жусупова Гульзира Кенжеевна
басқармасының басшысы

Кадрлық құрам

Мақсаттары

‒ Озық ғылыми бағыттарды дамыту және оларды инновациялық өнімдер негізінде білім беру процесі мен практикалық денсаулық сақтауға енгізу;

‒ Ғылыми ынтымақтастықты кеңейту және ғылыми зерттеулерді, оның ішінде халықаралық зерттеулерді ұлғайту;

‒ Университеттің профессорлық–оқытушылық құрамы мен білім алушыларының жарияланымдық белсенділігін арттыру;

‒ Ғылыми зерттеулер нәтижелерін коммерцияландыру;

‒ Ғылымда инновациялық технологияларды дамыту және енгізу (кафедраларда емдеу және оңалту диагностикасының жаңа әдістерін енгізу);

‒ Университеттің ғылыми қызметін ұйымдастыру және үйлестіру;;

‒ Университеттің ғылыми қызметін қамтамасыз ету және бақылау, зерттеу жүргізудің этикалық нормалары, сыналушылар мен зерттеушілердің құқықтарын, қауіпсіздігін және әл-ауқатын қорғауды жүзеге асырады;

‒ «Жас Дарын» наградасын беру жөніндегі комиссияның, ғылыми-инновациялық даму қорының жұмысын, отырыстарын қамтамасыз ету;

‒ Университет қызметкерлері мен студенттердің ғылыми-тәжірибелік конференцияларға, съездерге, конгрестерге және т.б. қатысуын қамтамасыз ету.

Құрылу тарихы

Ғылым бөлімі 2010 жылдың желтоқсан айында құрылған және «АстМУ» КеАҚ-тың құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

"Астана медицина университеті" КЕАҚ ұйымдық және штаттық құрылымының өзгеруіне байланысты 2019 жылғы 9 қыркүйекте ғылыми-зерттеу орталығы құрылды, оның құрамына мына бөлімшелер кірді:

1. Ғылым бөлімі

2. Ұлттық және халықаралық жобаларды басқару бөлімі

3. Зерттеу және клиникалық қызмет сапасын қамтамасыз ету бөлімі

4. Коммерцияландыру орталығы және технопарк

5. Виварий

ҒЗО базасында құрылған және жұмыс істейді:

1. Технологиялар мен инновацияларды қолдау орталығы (ҚР Әділет министрлігінің "Ұлттық зияткерлік меншік институты" ШЖҚ РМК бірлесіп). Орталықтың негізгі қызметі университеттің профессор-оқытушылар құрамының, ғылыми бөлімшелері мен білім алушыларының инновациялық қызметін қолдау болып табылады.

2. Ұжымдық қолданыстағы ортопедиялық зертхана ("Қарабеков Ағабек атындағы қоғамдық қор"КЕҰ-мен бірлесіп). Зертханада инновациялық ортопедиялық құрылғыларды жасауға арналған 3-D баспа құрылғылары орналастырылған.

3. Эксперименттік-биологиялық клиника (виварий) медициналық-биологиялық зерттеулерде және зертханалық сабақтарда пайдаланылатын зертханалық жануарларды өсіру және ұстау үшін құрылған.

Қызметі

Университет қызметкерлерінің ғылыми-зерттеу әлеуетін дамыту:

1. ЖОО қызметкерлерінің ғылыми қызметінің рейтингтік бағасын тұрақты жетілдіру және жүргізу, рейтинг жүйесін жетілдіру

2. ЖОО қызметкерлерінің ғылыми жетістіктерінің жалпы университеттік ақпараттық базасын қалыптастыру және қолдау.

3. ЖОО қызметкерлерінің ғылыми тағылымдамаларға және шетелде оқу бағдарламаларына қатысуы үшін жағдай жасау.

4. жетекші шетелдік сарапшыларды шақыра отырып, университет базасында оқыту семинарлары мен шеберлік сыныптарын ұйымдастыру. 

5. Ғылыми зерттеулер мен менеджменттің халықаралық стандарттарын енгізу

Отандық және шетелдік қорлар мен грант берушілер ұйымдарының ресурстарын белсенді пайдалану: 

1. университет қызметкерлерінің гранттар бөлуге арналған конкурстарға қатысуға өтінімдер беруге тұрақты қатысуын қамтамасыз ету.

Ғылыми-баспа қызметінің саны мен сапасын арттыру:
1. университеттің ғылыми журналдарында жарияланымдарға қойылатын талаптарды арттыру
2. рецензияланатын халықаралық журналдарда ПОҚ мен білім алушылардың жариялануының өсуі үшін жағдай жасау.

ЖОО-ның зияткерлік меншік объектілерінің көлемін кеңейту және бәсекеге қабілеттілігін және коммерцияландырылуын арттыру үшін жағдайларды қамтамасыз ету:
1. Кейіннен білім беру процесіне және практикалық денсаулық сақтауға енгізе отырып, ғылыми әзірлемелер мен инновацияларды ұлғайту және ілгерілету.

Жетістіктер

Орталық қызметкерлерімен ғылыми жобалар орындалуда, оқу-әдістемелік құралдар шығарылуда. Авторлық куәліктер, патенттер, рецензияланатын журналдарда жарияланымдар бар.

Байланыс

Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік көшесі, 49а

4 қабат, 403 кабинет, 53 корпус

8 (7172) 57-78-96, ішкі номер. 419

Тізімге оралу
© 2022, Астана медицина университеті
Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі 49а
тел.: +7 (7172) 53 94 47; +7 700 153 94 47
Яндекс.Метрика