Сенат

File icon

Протокол №16 заседания Сената от 16 июля 2021 года

File icon

Протокол №15 заседания Сената от 28 июня 2021 года

File icon

Протокол №12 заседания Сената от 26 апреля 2021 года

File icon

ПРОТОКОЛ №14 внеочередного заседания Сената от 4 июня 2021 года

File icon

ПРОТОКОЛ №13 очередного заседания Сената от 27 мая 2021 года

File icon

Протокол №7 очередного заседания Сената от 28 декабря 2021 года

File icon

Протокол №4 очередного заседания Сената от 25 ноября 2021 года

File icon

Протокол №2 внеочередного заседания Сената от 01 октября 2021 года

File icon

Протокол №1 заседания Сената от 24 сентября 2021 года

File icon

Протокол №3 очередного заседания Сената от 28 октября 2021 года

File icon

ПРОТОКОЛ №8 очередного заседания Сената от 22 января 2021 года

File icon

ПРОТОКОЛ №7 внеочередного заседания Сената от 15 января 2021 года

File icon

ПРОТОКОЛ №3 внеочередного заседания Сената от 27 октября 2020 года

File icon

Приказ Об утверждении регламента Сената 2019

File icon

Протокол №5 внеочередного заседания Сената

File icon

Протокол №4 внеочередного заседания Сената

File icon

Протокол №3 внеочередного заседания Сената

File icon

Решение заседания Сената Протокол №2 от 19 декабря 2019 года

File icon

Решение заседания Сената Протокол №7 от 20 марта 2020 года

File icon

Решение заседания Сената Протокол №9 от 6 мая 2020 года

File icon

Решение заседания Сената Протокол №11 от 9 июня 2020 года


НАО “Медицинский университет Астана”
Copyright © 2022 НАО “МУА”, Казахстан, г. Астана, Бейбітшілік 49а
010000 Тел.: +7 (7172) 53 94 47; +7 700 153 94 47
Яндекс.Метрика